Det Lille Sundhedshus PERSONDATAPOLITIK FOR INDSAMLING AF OPLYSNINGER TIL BRUG FOR OPFYLDELSE AF AFTALER MED VORES KLIENTER

Det Lille Sundhedshus (herefter ”vi”, ”os”, ”vores”) tager behandlingen af dine personoplysninger alvorligt. Vi behandler dine personligoplysninger i overensstemmelse med denne persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik (herefter ”Persondatapolitik”).

I det følgende informerer vi dig om dine rettigheder som registreret kunde hos os, samt om hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger.

  1. Personoplysninger

1.1 Vi behandler kun personoplysninger om dig, som du giver os for at kunne opfylde vores aftale med dig eller som vi modtager fra andre jf. 1.2. De indsamlede personoplysninger vil typisk omfatte:

1.1.1 Kontaktoplysninger; for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, og telefonnummer.

1.2 Vi kan også modtage oplysninger om dig som du har givet os. Indsigt i, som du har bedt om at hjælpe dig med, f.eks. Journal oplysninger fra dig, til samtaler. (Bisidder Hjælp.)

  1. Anvendelse af dine personoplysninger

2.1 Formålet med indsamlingen af dine personlige oplysninger er at opfylde vores aftale med dig om levering af hjælp til bisidder ydelser til dig. Og book af div massage behandlinger.

2.2 Vi behandler kun de personoplysninger om dig og din husstand, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet.

  1. Opbevaring af dine personoplysninger

3.1 Dine personoplysninger opbevares hos – en af os – i et aflåst pengeskab.

3.2 Dine oplysningerne lagres på servere inden for EU, og dine personlige oplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen.

3.3 Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personlige oplysninger hos Databehandleren.

3.4 Vi påser løbende, at vi og Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes. Endvidere sikrer vi, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.

  1. Deling

4.1 Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre, når det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig. Det kan f.eks. være, at vi videregiver oplysninger til andre som du har givet os agt indsigt i via de papir der er sendt eller givet os.

4.2 Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personlige oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette oplysninger til det offentlige.

  1. Sletning af dine personlige oplysninger

5.1 Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af Formålet eller til opfyldelse af lovkrav.

5.2 Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for dem, men senest når forældelsesfristen for vores ansvar for det udførte arbejde.

  1. Dine rettigheder

6.1 Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på e-mail eller telefonnummer.

6.1.1 Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig.

6.1.2 Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

6.2 Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

  1. Dataansvarlig

7.1 Dine personoplysninger indsamles og behandles af:

7.1.1 Det lille sundhedshus cvr39545837 Håndværkervej 76a, 4000 Roskilde, Danmark Telefon: +45 21 77 95 99, E-mail: helle@detlillesundhedshus.dk