Patientmægler og bisidder

Alle har ret til bisidder

Hvis du eksempelvis skal til samtale hos din egen læge eller på et hospital, har du ret til at tage en bisidder med til samtalen, hvor du selv er til stede. Det kan være en god idé, at du på forhånd har orienteret lægen eller hospitalet om, at du har en bisidder med.

Hvad er en bisidder

En bisidder er din støtte, som kan hjælpe med at stille relevante spørgsmål, eller hjælpe dig med at huske, hvad du vil fortælle. Efter samtalen kan din bisidder hjælpe dig med, at få klarhed over hvad der blev sagt og besluttet.

OBS: Der findes også en partsrepræsentant, dette område vil jeg ikke varetage.

Bisidderstøtte til dig

 • Vejledning og vurdering af dit problem
  og behov
 • Hjælpe med at holde struktur i de mange indkaldelser til undersøgelser – samtaler ved sygdom og krav
 • Hjælpe med at der bliver lyttet til dig og vil præge samtalen til dit behov, og sikre at du får den relevante hjælp og undersøgelse der er behov for i forhold til din sygdom, samt fastholde lægen i at lytte til dig som patient
 • Lad mig høre om dit sygdomsforløb, og lad mig vejlede dig omkring om du har opgivet håbet uden grund – kunne der gøres noget for dig,  hjælpe dig “op på hesten” igen og vise dig den relevante vej, så du kan leve igen
 • Lad mig være den ekstra ressource du ikke har
 • Jeg ved at det kan være svært at sidde alene og finde rundt på diverse hospitaler og hvilke muligheder du har

En personlig samtale med dig, er udgangspunktet for min hjælp

I Det Lille Sundhedshus, er der kun mig ansat, og jeg vil sørge for en personlig tilpasset og kompetent støtte/bisidder rolle ved lægebesøg/ undersøgelser og indlæggelse, Jeg arbejder under fuld diskretion.

Som privat bisidder arbejder jeg med mennesker, som oftest befinder sig i en sårbar og krisepræget del af deres liv. Det er et ansvar jeg tager på mig, og forvalter med en indgående respekt for dig og din situation.

Jeg er menneskelig og har fuld respekt. Og har et stort ansvar for, at den støtte jeg yder, må lykkes. Det er vigtigt for mig som bisidder, at jeg udfører min opgave på en måde, så du som klient føler dig fuldstændigt tryg og taget vare på.

Det Lille Sundhedshus har kun det antal klienter, der tillader mig at udføre privat bisidder ud fra idealerne, med fyldestgørende og god aktindsigt inden samtalerne.

Jeg har derfor ikke flere klienter end hvad der tillader for mig, for at udføre bisidder rollen/samtaler med fuld indsigt i dine ønsker.

En personlig samtale med dig – og eventuelt din familie, vil altid være udgangspunktet, og afgørende for en beslutning om, at tilbyde dig min hjælp.

Hvad kan jeg hjælpe med

Bisidder hjælp

Jeg fungerer som bisidder, og er dit talerør efter dit ønske, ved lægesamtaler eller andre kontakter med sundhedsvæsnet, jeg hjælper dig, så du får den udredning, som er optimal til en endelig diagnose. Jeg forstår lægesproget og kan støtte dig i at forstå og spørge relevant ind ved en samtale.

Har du brug for rådgivning eller en samtalepartner

Har du behov for en kompetent og lyttende samtalepartner eller rådgiver. Jeg vil være ærlig og hjælpe dig til at anskue din situation fra både et støttende og kritisk perspektiv.

Hjælp til lægebesøg og undersøgelser

Har du brug for at blive fulgt til lægen eller til undersøgelser, så tager jeg med dig, hjælper dig rundt til de relevante steder, og hjælper dig med at lytte og huske.

Blodprøvetagning på hospitalet eller i laboratoriet

Har du brug for at blive fulgt til undersøgelser eller blodprøvetagning som privat sygepleje, bistår jeg med dette.

Få struktur i de mange læge/hospitalsbesøg

Med mine kompetencer og erfaring, vil jeg hjælpe dig til at sætte dine mange læge og hospitalsbesøg i perspektiv, så det er nemmere at overskue, samt hjælpe til med at evaluere dit forløb.

Jeg kan aflaste de pårørende som privat bisidder /sygepleje hjælp og kørsel

Er du måske bekymret for dine forældre, som unægteligt bliver ældre, og måske har svært ved at klare sig alene.

Et langstrakt og kompliceret sygdomsforløb er opslidende for hele familien, både fysisk og psykisk. I vil støtte og hjælpe jeres pårørende bedst muligt, men det er desværre meget tidskrævende, og I har måske ofte dårlig samvittighed over at måtte svigte jeres pårørende.

Desværre må mange sende sine pårørende alene afsted til undersøgelse. Måske husker de ikke så godt mere, og det er ofte en lang hård dag uden mad væske, måske også en lang transporttid oveni, og der kan opstå utryghed og forvirring over hvad der skal ske, hvad næste aftale er osv.

Jeg kan være en god omsorgs- og støtte ”reservepårørende” for din pårørende, og kan støtte og kæmpe jeres kamp for jer. Jeg kan sørge for væske, mad og personlig hjælp, ved behov. Jeg vil passe rigtig godt på jeres pårørende, til de er hjemme igen.

Kontakt mig for en snak om hvordan jeg kan aflaste jeres familie.

Når du er indlagt

Her kan jeg under eks. stuegang være den der lytter med, sikre at du får stillet de spørgsmål du har, og får givet udtryk for evt. bekymringer, og at vi har været hele rundt om de muligheder der kan være med til at hjælpe dig i dit sygdoms og behandlingsforløb bedst muligt, og ikke mindst sikre at du får den rigtige hjælp efter din udskrivelse.

Erfaring

Jeg massiv erfaring fra kroniske smertepatienter, og er helt opdateret om virkning og bivirkninger ved smertestillende medicin, til rygsygdomme, gigtpatienter, bindevævslidelser, knogleskørhed, fibrologi, spinalstenose, og andre sygdomme i bevægeapparatet.

Jeg har plejet og støttet smertepatienter igennem 24 år på hospitalet. Har været med til udredning af ryg og reumatologiske sygdomme, samt ydet sygepleje til operations rygpatienter.

Min viden er stor inden for kroniske smerter, gigt og rygsygdomme, jeg er social og sundheds assistent med 30 års erfaring indenfor sygeplejen.

 • Jeg uddannet til at holde selvhjælpsgrupper for smerte og gigtpatienter (Uddannet i Gigt foreningen)
 • Jeg er forflytningsvejleder, og er god til at lejre patienter
 • Jeg yder smertelindrende massage
 • Uddannet Helse sportsmassør
 • Arbejder med varmepakninger og paraffinbehandling til gigt og smertepatienter
 • Jeg har modtaget diverse smerte undervisninger/kurser
 • Har erfaring omkring udredning og behandling af gigtpatienter/rygpatienter
 • Ydermere har jeg været tillidsmand i mange og har stor erfaring som bisidder ved de svære samtaler
 • Jeg har mange års erfaring med at hjælpe mennesker som frivillig bisidder, og har givet vejledning på hvor de skal søge hjælp , det har gjort at jeg har fået dem i gang med at tro på livet igen, og de har fået kampgejsten tilbage
 • Udannet grundlæggende i psykologi
 • Voksen pædagogisk grunduddannelse

Vigtig info

 • Persondataloven (se under “om”)
 • Fuld tavshedspligt
 • Fuldmagt ved underskrift til at få aktindsigt i at læse jeres personlige medbragte papirer
 • Fuldmagt hvis i ønsker kørsel med mig
 • Vigtigt, Jeg fører ingen klager mod sundhedsvæsnet, men kan vejlede jer til rette instans
 • Vil være ærlig ved problemer, som jeg ikke mener jeg kan hjælpe med
 • Kan ikke give jer garanti på undersøgelser/behandling, men vil hjælpe stærkt til, at der bliver udført det relevante