Uddannelse

Hej mit navn er Helle Christiansen, jeg er uddannet autoriseret social og sundhedsassistent, sygehjælper, helse og sportsmassør. Udover det er jeg uddannet i Gigtforeningen til at holde selvhjælpsgrupper, uddannet i kommunikation, har voksen pædagogisk grunduddannelse, læst HF psykologi, forflytningsinstruktør samt taget diverse kurser i demens.

Jeg har i mange år i mit arbejde som social og sundhedsassistent samtidig været tillidsrepræsentant, og de seneste to år som fællestillidsrepræsentant suppleant.

Lidt om mig

Jeg har igennem 24 år arbejdet på Glostrup Hospital på reumatologisk afdeling, samt rygkirurgisk afdeling. Mit arbejde bestod bl.a. i at yde pleje til smertepatienter, hjælpe dem til aflastning for de mange smerter de havde, og været deres støtte igennem udredningen på afdelingen. Jeg har altid sat det meget højt at være en stabil støtte i deres indlæggelser, sætte struktur på samtaler til stuegang og tog kampen op sammen med dem, hvis det var nødvendigt. Jeg brænder for mit arbejde og har med mit gode humør altid skabt god stemning omkring vores patienter.

Jeg har igennem årene i mit arbejde i sundhedsvæsenet oplevet at der er skåret ned på rigtig meget, bl.a. fysioterapi, varmvandsbassin, gigtpatienter som havde mulighed for paraffinbehandling som et led i smertebehandling i hænder og fødder samt varmepakninger.

Hvorfor mit valg i at arbejde som patientmægler og bisidder

Det jeg ofte hører fra patienter og pårørende er, at der går lang tid inden de får en diagnose, de synes ikke at de bliver lyttet til pga. bl.a. tidspres. Det kan være svært at holde fokus, og mange må opgive, fordi det kræver mange ressourcer og overskud, når man er smertepatient eller har andre sygdomme at kæmpe med.

Jeg har igennem årene hjulpet frivilligt til, at få patienter igennem til diverse undersøgelser og været deres bisidder til samtaler. Jeg fornemmer at der er mange som godt kan bruge støtte fra en som kender til “lægesproget”, og kan spørge ind og holde fokus i samtalerne. Dette kan være med til at en endelig diagnose, hurtigere kan stilles, og den korrekte medicinske behandling kan igangsættes.

Jeg har på grund af alle nedskæringerne i sundhedsvæsenet sagt mit faste job op, for at kunne hjælpe jer som bisidder. Jeg har endvidere genskabt den “gamle” smertebehandling med smertelindrende massage, paraffinbehandling og varmepakninger, da jeg ved at der er et behov for det. Klik lidt rundt på min side og læs, hvad jeg kan hjælpe dig med. Jeg vil lige gøre dig opmærksom på, at jeg er bisidder, vejleder og informerer jer og pårørende om diverse muligheder, men klagesager til sundhedsvæsenet og andre instanser, skal henstilles til patientklagenævnet. Jeg håber, at vi ses i Det lille sundhedshus 🙂 m.v.h. Helle Christiansen.

Min viden

 • Gigtpatienter både indenfor leddegigt og slidgigt
 • Knogleskørhed
 • Fibromyalgi
 • Bindevævs lidelser
 • Diskusprolaps
 • Rygpatienter, både dem som ikke er blevet opereret, men også dem som er
 • Udredning for diverse smertelidelser i bevægeapparatet
 • Kendskab til ældre pleje og sygedomme i almindelighed
 • Instruktør i selvhjælpsgrupper og uddannet i gigtforeningen
 • Har haft ansvar for et helt patientforløb fra indlæggelse til udskrivelse af medicin
 • Medicinuddannelsen fra regionen
 • Helse og sportsmassør
 • Bisidder til samtaler
 • Forflytningsinstruktør
 • Frivillig hjælp til at få patienter igennem sundhedssystemet
 • Vejledning og samtaler og en god lytter


Det lille sundhedshus
Mørkager 14
2620 Albertslund

Tlf. 21 77 95 99
E-mail: helle@detlillesundhedshus.dk

CVR 39545837


Persondata:

Det Lille Sundhedshus PERSONDATAPOLITIK FOR INDSAMLING AF OPLYSNINGER TIL BRUG FOR OPFYLDELSE AF AFTALER MED VORES KLIENTER

Det Lille Sundhedshus (herefter ”vi”, ”os”, ”vores”) tager behandlingen af dine personoplysninger alvorligt. Vi behandler dine personligoplysninger i overensstemmelse med denne persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik (herefter ”Persondatapolitik”).

I det følgende informerer vi dig om dine rettigheder som registreret kunde hos os, samt om hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger.

1. Personoplysninger

1.1 Vi behandler kun personoplysninger om dig, som du giver os for at kunne opfylde vores aftale med dig eller som vi modtager fra andre jf. 1.2. De indsamlede personoplysninger vil typisk omfatte:

1.1.1 Kontaktoplysninger; for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, og telefonnummer.

1.2 Vi kan også modtage oplysninger om dig som du har givet os. Indsigt i, som du har bedt om at hjælpe dig med, f.eks. Journal oplysninger fra dig, til samtaler. (Bisidder Hjælp.)

2. Anvendelse af dine personoplysninger

2.1 Formålet med indsamlingen af dine personlige oplysninger er at opfylde vores aftale med dig om levering af hjælp til bisidder ydelser til dig. Og book af diverse massage behandlinger.

2.2 Vi behandler kun de personoplysninger om dig og din husstand, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet.

3. Opbevaring af dine personoplysninger

3.1 Dine personoplysninger opbevares hos – en af os – i et aflåst pengeskab.

3.2 Dine oplysningerne lagres på servere inden for EU, og dine personlige oplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen.

3.3 Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personlige oplysninger hos Databehandleren.

3.4 Vi påser løbende, at vi og Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes. Endvidere sikrer vi, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.

4. Deling

4.1 Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre, når det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig. Det kan f.eks. være, at vi videregiver oplysninger til andre som du har givet os agt indsigt i via de papir der er sendt eller givet os.

4.2 Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personlige oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette oplysninger til det offentlige.

5. Sletning af dine personlige oplysninger

5.1 Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af Formålet eller til opfyldelse af lovkrav.

5.2 Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for dem, men senest når forældelsesfristen for vores ansvar for det udførte arbejde.

6. Dine rettigheder

6.1 Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på e-mail eller telefonnummer.

6.1.1 Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig.

6.1.2 Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

6.2 Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

7. Dataansvarlig

7.1 Dine personoplysninger indsamles og behandles af:

7.1.1 Det Lille Sundhedshus, cvr 39545837, Mørkager 14, 2620 Albertslund, Danmark Telefon: +45 21 77 95 99, E-mail: helle@detlillesundhedshus.dk