Helse/Wellness

Wellness massage virker generelt aktiverende på kredsløbet, det giver bedre gennemblødning i vævet og derved også bedre udrensning af affaldsstoffer.

Hændernes bearbejdning af vævet skaber gnidningsvarme, og deles imellem de forskellige lag i vævet.

Blodgennemstrømningen øges både i de friske, som i de udtrættende muskler.

Smertelindring opnås ved massagen og reducerer spændinger og ødemer, affaldsstoffer og påvirkning i centralnervesystemet, massagens berøring overdøver smertesignalet i synopsens i rygmaven, generelt afslapning opnås især, når der igennem massage skabes smertelindring, eller når store dele af kroppen behandles. Dette giver generelt afslappende effekt på krop og psyke som helhed, og er et rigtig godt afslapningsværn mod stress, samt fordøjelses og søvnproblemer.

Giver velvære og ny Energi

Let/dyb massage berøring: dele af kroppen, eller hele kroppen min. 60 min.

  • Udføres på 45 min.
  • Udføres på 60 min.
  • Udføres 90 min.